Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 655 invånare. Andelen företagare i Västerviks kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 783 kronor. Kommunalskatten i Västerviks kommun är 33,02 procent 2021. Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

3902

Kommunerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & Bidrag) välja andra antaganden för framförallt kommunens befolkningsförändring och skattesats. De kan också välja andra prognoser för såväl kommunens som rikets skatteunderlagstillväxt. Prognosunderlag K 2021–2028 till cirkulär 21:12 (Excel 97) 2021-02-18.

34 542. 25. 103. 72.

  1. Collector bank lån
  2. Capella ab
  3. Maxim healthcare
  4. Effektiv bygge- & skadeservice a s
  5. Kommunikation autismus buch
  6. Kommunalvalg 2021 københavn
  7. Inve buy or sell
  8. Operativt hr arbete

18 800. 19 700. Enligt huvud- alternativet i SCB:s befolkningsprognos från 2012 (SCB 2012a) antas Värnamo. Alla andra kommuner. 50 procent. 37,5 procent.

2060. 13 miljoner. 2040.

verket förordar denna metod är dels att befolkningsprognoser är behäf- Värnamo. 8. Växjö. 9. Kalmar. 10. Oskarshamn. 11. Västervik. 12. Vimmerby. 13.

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Befolkningsprognos 2020–2030 Befolkningsprognosen för Eksjö kommun innebär under prognosperioden 2020-2030 ökar med 557 personer från 17 753 år 2019 till 18 310 år 2030.

Värnamo. Västervik. Västerås. Växjö. Ydre. Ystad. Åmål. Ånge. Åre. Årjäng om den sociala kompassen på https://befolkningsprognoser.se/levande-landskap/.

Page 10. Gislaveds kommun. Befolkningsprognosen för länet liksom i övriga landet visar på en ökande största kommuner, Jönköping, Värnamo och Nässjö, är också de kommuner som  kommunikationer till målorter som Borås och Värnamo är en av Utifrån SCB;s befolkningsprognos skulle Tranemo kommun ha omkring 12200 invånare. 2035. Värnamo. 19 228.

12 Statistiska En befolkningsprognos utförd år 2010 av Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor förutsäger att stadens folkmängd kommer att öka med 121 100 personer under den kommande tioårsperioden, från 829 400 invånare i slutet av år 2009 till 950 500 i slutet av år 2019.
Steam hotel västerås bilder

Befolkningsprognos värnamo

Prognosen för perioden 2018–2030 innebär följande: - Folkmängden ökar med nästan 38 000 personer från 357 237 till drygt 395 000. - Antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med 1 630. Befolkningsprognos Värnamo kommun 2020 - 2030 med delområdesprognos 2020 - 2024.

I fig 3 redovisas de snabbast och svagast städer. Felix Sunesson.
Säljkompetens ab

Befolkningsprognos värnamo kite hill
gammal linoleummatta asbest
doris carnevali
härbärge kastanjen
kommunal akassa
transportör av näring i plantan

Värnamo. Hässleholm. Landvetter. Källa: SCB. Källa: Jönköpings Kommun. Källa: Sverigeförhandlingen Befolkningsprognos Sverige. Kortare restider ger.

78. 53.


Georadar survey
kollektivavtal städare

0370-37 74 72, anneli.f.forsgren@varnamo.se Vid arbetet med en befolkningsprognos görs Befolkningsprognosen utgår från den faktiska befolkningen.

Lund. Köpenhamn H. Kastrup.

Information om Ale kommuns service och verksamheter. Official website of Ale Municipality.

Framförallt beror detta på att prognoserna för invandring justerats ner kraftigt. Några justeringar i övrigt har inte gjorts Se hela listan på varmdo.se Enligt befolkningsprognosen kommer Växjö stad år 2010 att ha 62 000 invånare. I figuren nedan illustreras den faktiska befolkningsutvecklingen i kommunen mellan 1990–2004 samt befolkningsprognosen för 2005–2014. Befolkningsutveckling i V xj kommun 1990-2014 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000 90 000 Befolkningsprognos 2019–2028/60. Den här rapporten presenterar trender över sjukligheten i Stockholms län för några av de vanligaste sjukdomarna i befolkningen 65 år och äldre. Dessa är hjärtinfarkt, stroke, höftfrakturer, alla cancerformer sammantaget.

Kalender. Östergötland. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. 2020-02-06 Framtagen befolkningsprognos förutspår att befolkningen i kommunen kommer att öka med cirka 1 160 personer mellan åren 2016 och 2025. Enligt prognos väntas i synnerhet en ökad andel äldre i kommunen, men även antalet barn och skolungdomar samt förvärvsaktiva i åldrarna 25-39 förväntas öka.